:Menu:

:Hoofdstukken:

:Artikels:

:Grafieken:

:Tabellen:

:Ontwerp:

:Hosting:

:Site:

Valid HTML 4.01!

Correct CSS!

Welkom op de AIDS site.

Gebruikersrecht

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website jabiroe.be en onderliggende sites. Deze website is gecreŽerd en wordt beheerd door Jabiroe. Door gebruik van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven.

De teksten, tekeningen, foto's, films en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren Jabiroe of derden toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Jabiroe de op deze website aangeboden te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

U verbindt er zich toe geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiŽnt wordt gemaakt.

Jabiroe verzamelt geen persoonsgegevens. De gegevens bekomen door het invullen van het contactformulier of het sturen van een mail worden niet doorgegeven aan derden en worden niet gebruikt voor mailingen.

De informatie die op deze website worden aangeboden, kan onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. Jabiroe staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. Jabiroe is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze op de site zouden voorkomen. Jabiroe behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen.

Deze website kan links naar websites of naar webpagina's van derden en andere partijen bevatten of daar op een andere manier naar verwijzen. Jabiroe heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door Jabiroe houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's.

Vragen en opmerkingen kunnen gestuurd worden naar info@jabiroe.be.

Top

Copyright © Jabiroe 2002-2024